סיוע בעבודות הסמינריוניות סיוע בעבודות הסמינריוניות סיוע בעבודות הסמינריוניות

העבודה הסמינריונית

עבודות סמינריוניות הן חלק בלתי נפרד מלימודי התואר. מדובר בעבודת מחקר אישית הנעשית בשנה האחרונה של התואר הראשון. היא באה לבחון את כישוריו של הסטודנט ולאפשר לו להתנסות בעבודה מחקרית. בעבודה זו על התלמיד לבחור ולחקור את שאלת המחקר מתחום לימודיו.

סוגי העבודות הסמינריונית

העבודות סמינריוניות יכולות להיות עבודות אמפריות או עבודות עיוניות. שני סוגי העבודות כפופים לדרישות הכתיבה המדעית המקובלת באקדמיה. כלומר, בנוסף להצגת שאלת מחקר ברורה, עליהן להציג את החומר בצורה מדעית ורהוטה ולהקפיד על שימוש בכללי ציטוט מדויקים ואחידים. בנוסף, שני סוגי העבודות יוצגו לבסוף בפני המרצה אשר יבחן את העבודות לפי הסטנדרטים המקובלים אשר יבחנו את הבנת הסטודנט ומידת המאמץ שלו  שתתבטא באיכות העבודה.  יחד עם זאת, הן שונות אחת מהשניה בכך שהעבודה האמפירית דורשת עיבוד וניתוח נתונים הנאספים על ידי הסטודנט. לעומת זאת, העבודה העיונית מבוססת על סקירת ספרות ויישום של תיאוריה שמתמקדת בנושא הנבחר.

עבודות סמינריוניות – מה הן מכילות?

עבודות סמינריוניות יהיו מינימום 20 עמודים, בעלות פונט וגודל מוגדרים מראש על ידי מרצה הקורס (לרוב גופן דוויד בגודל 12 בעל מרווחים של שורה וחצי). העבודה הסמינריונית תיכתב על גבי צד אחד בלבד של הדף.

העבודה הסמינריונית עצמה תכיל מבנה קבוע הכולל: תוכן עניינים, תקציר, מבוא, סקירת ספרות, מתודולוגיה, ממצאים, דיון וביבליוגרפיה. כל אחד מחלקים אלו בעצם משמש כשכבה בפירימדה שמטרתה לבדוק את שאלת המחקר אותה הסטודנט הציג.

תוכן עניינים – ראשי הפרקים של העבודה, אם תרצו סוג של כותרות המאפשרות שיטוט מהיר בין חלקיי העבודה.

תקציר –  התקציר יעסוק בתיאור של מספר משפטים המפרטים במה העבודה עוסקת, מהי שיטת המחקר בה נקט הסטודנט ומהן מסקנותיו.

מבוא – המבוא יכלול את הבעיות המרכזיות בהן הסטודנט ידון במהלך עבודתו הסמינריונית, מדוע בכלל בחר הסדטונט לדון בסוגייה זו, תיאור קצר של ההליך המחקרי בו נקט הסטודנט במהלך הכנת העבודה ומהי תרומתן העיקריות של הממצאים של מחקרו.

סקירת ספרות – סקירת ספרות מיועדת להמחיש באילו מקורות מדעיים נעזר הכותב ומדוע. תפקידו של הסטודנט הוא ניתוח מאמרים אקדמאיים הנוגעים בקשר ישיר או עקיף למחקרו והתבססות עליהם תוך עדי שטיחת טענותיו. סקירת הספרות תתבסס לקרוב על מינמום כעשר מקורות אקדמאים.

מתודולוגיה – מתודולוגיה היא שיטת המחקר בה נקט הסטודנט במהלך עבודתו הסמינריונית.

ממצאים – הצגת התוצר של העבודה. במילים אחרות הצגת הממצאים של הסטודנט תוך כדי הסתמכות על כלי המחקר שלו והוכחת טענותיו באמצעות טבלאות וסטטיסטיקות וכמובן הסתמכות על מחקרים קודמים.

דיון – חלק זה יעסוק בהצגת הערך המוסף של עבודותו הסמינריונית של הסטודנט, הצגת עמדת הכותב, מסקנותיו והמלצותיו.

ביבליוגרפיה – רישום פורמאלי של מקורות המידע עליהם הסתמך כותב עבודת הסמינריון בעבודותו.

נספחים – בחלק זה יצורפו מסמכים וחומרים הקשורים בצורה כזו או אחרת לעבודה, כל אחד מהם ינויילן בנפרד ויצורף בסוף העבודה.

מייגע לא? חייו של סטודנט בארצנו הם לא קלים. בין עבודה ללימודים לבית סטודנטים רבים נותרים קצריי נשימה. צוות הכותבים המנוסה של פאקולטה יכתוב עבורך עבודות סמינריוניות תוך כדי מתן ליווי מלא מרגע הפנייה שלכם אלינו, דרך הגשת הצעת המחקר ועד ההגשה הסופית של העבודה וקבלת הציון לשביעות רצונכם המלאה. אז למה אתם מחכים? צרו קשר ותנו לנו לכתוב בשבילכם.

מבנה העבודה

יש לכתוב את העבודה הסמינריונית בפונט דוד בגופן 12 והאורך המקובל הוא בדרך כלל בין 25-45 עמודים (רווח כפול) על פי דרישותיו הספציפיות של המרצה. העבודה כוללת שער, תוכן עניינים, מבוא המציג בתמציתיות את נושא העבודה ואת מבנה העבודה. בנוסף, החלק הארי של העבודה הסמינריונית הוא גוף העבודה עצמו והוא  שונה בין העבודות השונות. החלקים האחרונים של העבודה יכללו את סיכום העבודה שיציג את המסקנות, את המקורות והנספחים. באופן כללי, מבנה העבודה דומה מאוד למבנה של מאמר מדעי.

המאמץ הכרוך בכתיבת העבודה

כתיבת עבודה מסוג זה מצריכה סבלנות רבה ואורכת זמן רב (מכמה שבועות במקרה הטוב ועד מספר חודשים). לפני הגירסה הסופית של העבודה ישנן טיוטות רבות. הכל כמובן תלוי בנסיון של הסטודנט בכתיבת עבודות אקדמיות אחרות במהלך התואר והיכרות עם דרישות הכתיבה המדעית. כתיבה זו היא שונה מאוד מהכתיבה בה משתמשים מדי יום, או הכתיבה המוצגת לנו בספרים ועיתונות. על הטיעונים והרעיונות השונים להיות בפסקאות נפרדות כאשר בין כל פסקה לפסקה שכותבים חייב להיות קשר לוגי והגיוני. חייבת להיות חשיפה מלאה של כל מקור מידע ומעבר לכך, הסטודנטים נדרשים כאמור בסוף העבודה להציג את מקורות המידע על פי התבנית המקובלת.

יתרון הצוות בפקולטה בליווי וסיוע בכתיבת העבודה

לאחר מספר עבודות הכנה אשר אמורות להכין את הסטודנט לכתיבה נאותה העונה על כל כללי העבודות הסמינריוניות הנקראות במוסדות האקדמאים כעבודות פרה-סמיניריון ניגש הסטודנט לכתיבת העבודה הסמינריונית שלו. עבודות סמינריוניות ואלו המקדימות אותן נועדו על מנת לפתח את כישוריו של הסטודנט בתחומים רבים כגון: קריאה וניתוח טקסטים מחקריים, הצלבות מידע, פיתוח עין ביקורתית כלפי טקסטים מדעיים, הדגמת יכולת לתכנן ולבצע מחקר אקדמאי.

עבודת הסמינריון נעשית במסגרת קורסים המיועדים לכך כאשר חלקו הראשון של הקורס (סמסטר א') מוקדש להצעת המחקר, כלומר בתכנון כיצד לבצע את העבודה, על אילו מקורות מידע להסתמך וכמובן מציאת נושא לעבודה ושאלת מחקר. חלקו השני של הקורס (סמסטר ב') מתרכז בהוצאה לפועל של התכנון הקפדני שנעשה בסמסטר א', כל התהליך הזה מלווה על ידי מרצה מיומן האחראי לייעץ, להנחות ולכוון את הסטודנטים.