Read more about the article איך לסכם פרק מאותו ספר אקדמי
ספר אקדמי

איך לסכם פרק מאותו ספר אקדמי

ספר אקדמי הינו אסופה של מאמרים ותכנים נוספים שנכתבו על נושא מסוים. אותו נושא יכול להיות מספר מחקרים מדעיים שנעשו על ידי חוקר מסוים, או כתיבה תיאורטית על נושא ההתמחות…

להמשך קריאהאיך לסכם פרק מאותו ספר אקדמי
Read more about the article חשיבות עריכה לשונית
עריכה לשונית

חשיבות עריכה לשונית

כאשר אומרים עריכה לשונית הכוונה היא לתיקונים ולהצעות לגבי תוכנו של מסמך, תוך התמקדות בשיפור הדיוק של השפה, זרימתה והמבנה השוטף שלה, כמו גם בדיקת דקדוק ואיות. העריכה בוחנת באיזו…

להמשך קריאהחשיבות עריכה לשונית
Read more about the article חיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע
חיפוש מקורות מידע

חיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע

בבואנו לגשת לכתיבת עבודות סמינריוניות או עבודות אקדמיות עלינו לבצע מחקר מדעי, ולבצע חיפוש מקורות מידע. עלינו להתבסס על שיטות מחקר מדעיות ולהשתמש בהן. עלינו לאסוף מידע שיטתי, לברר עובדות…

להמשך קריאהחיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע
Read more about the article פחד מסטטיסטיקה – מדוע מפחדים מסטטיסטיקה
פחד מסטטיסטיקה

פחד מסטטיסטיקה – מדוע מפחדים מסטטיסטיקה

סטטיסטיקה עוסקת באיסוף נתונים כמותיים, ניתוחם והסקת מסקנות שיוכלו להצביע על מסקנה או מגמה כללית או עתידית. היא נעזרת בנתונים כמכלול תוך התמקדות במשתנים מסוימים, כמדגם מייצג של קבוצה כללית…

להמשך קריאהפחד מסטטיסטיקה – מדוע מפחדים מסטטיסטיקה
Read more about the article בחירת מוסד לימודים בישראל
בחירת מוסד לימודים בישראל

בחירת מוסד לימודים בישראל

אוניברסיטה או מכללה? אחת השאלות המרכזיות אשר עומדות בפני סטודנט לעתיד בישראל היא בחירת מוסד לימודים בישראל, היכן ללמוד, באוניברסיטה או במכללה. כיום ישנו היצע גדול של מכללות אשר כוללות…

להמשך קריאהבחירת מוסד לימודים בישראל
Read more about the article עבודות בהיסטוריה
עבודות בהיסטוריה

עבודות בהיסטוריה

ההיסטוריה היא חלק ממדעי הרוח, אך מהווה את אחד התחומים המרתקים שבו יש עניין לעשות עבודות בהיסטוריה. עבודות בהיסטוריה מעניקים לתלמיד את ראייה אל העבר ככלי ליכולת התמצאות בהווה. בשל…

להמשך קריאהעבודות בהיסטוריה
Read more about the article עבודות במשפטים
עבודות במשפטים

עבודות במשפטים

עבודות במהלך התואר הראשון במשפטים במהלך התואר הראשון במשפטים הסטודנטים נדרשים לכתיבת עבודות במשפטים רבות בקורסים שונים. כדי להקל על כתיבת העבודות הללו, מומלץ קודם כל לבחור נושא עליו יש…

להמשך קריאהעבודות במשפטים
Read more about the article עבודה בהנדסה
עבודה בהנדסה

עבודה בהנדסה

על הדו"ח של עבודה בהנדסה לתאר את כל האספקטים של הפרויקט,  מהגדרת המשימה ועד לתוצאות שהתקבלו. בדו"ח אופייני יהיו החלקים הבאים: עבודה בהנדסה - דף שער בדף השער בחלק העליון…

להמשך קריאהעבודה בהנדסה
Read more about the article עבודות לתואר שני
עבודות לתואר שני

עבודות לתואר שני

למי מתאים לעשות תואר שני? לימודי תואר שני נועדו לאנשים השואפים להתמקצע בתחום מסוים אשר לעתים קרובות קשור ללימודי תואר ראשון שלהם. כמו כן, תואר שני מאפשר להרחיב את אופציות…

להמשך קריאהעבודות לתואר שני
Read more about the article עבודות לתואר ראשון
עבודות לתואר ראשון

עבודות לתואר ראשון

הלבטים לגבי התואר הראשון הכניסה לאקדמיה זו החלטה משמעותית עבור אנשים צעירים רבים. קיימות התלבטויות רבות לגבי בחירת המוסד האקדמי (אוניברסיטה או מכללה ואם כן, איזו?), אך ההתלבטות המשמעותית יותר…

להמשך קריאהעבודות לתואר ראשון