עריכה לשונית

"החיים והמוות ביד הלשון" (מישלי י"ח, כ"א) ? עם כל הכבוד לממוצע הציונים וממוצע ההצלחות בדרך אל התואר הנכסף, לא סביר שיכולות הביטוי והעריכה שלכם, יובילו לכאלו תוצאות הרות גורל. עם זאת, ברור כי כתיבה איכותית ומקצועיות מולידה טקסט שוטף, מובן ונהיר ומאפשרת הבנה מהירה ונכונה של הכתוב. הגשת עבודות בשפה קלוקלת פוגמת משמעותית בציון וניסוח מסמכים רשמיים בשפה שאינה תקינה ומקצועית יכול להוביל להשלכות מרחיקות לכת.

במקרים רבים, מחזיקים הסטודנטים בידע מעמיק, בכישרון התבוננות וניתוח וביכולות הסקת מסקנות, אולם מתקשים להפגין את יכולותיהם המרשימות בגלל מחסום שפה, קשיי העברת הרעיון אל הכתב או מחסור בזמן לצורך עריכה וליטוש. כתוצאה מכך, גם העבודה המקצועית ביותר תאבד את ערכה ותכשל בהעברת המסר והמידע באופן נגיש, ברור וחד.

בפקולטה, אנו מציעים לכם מגוון שירותים של עריכה והגהה, אשר ישדרגו את ערכו של התוכן לו הקדשתם זמן ומחשבה כה רבים ובהתאמה, יעלו את הציון לו ניתן לצפות:

שירות הגהה לצורך איתור שגיאות טכניות ושיפור הנראות. השירות כולל: איתור ותיקון שגיאות כתיב, טעויות דפוס, טעויות שפה בסיסיות ועימוד.

הגהה לשונית לצורך איתור שגיאות לשוניות ושיפור השפה. השירות כולל: איתור ותיקון שגיאות טכניות, טעויות לשוניות, שיבושי שפה, תחביר לקוי ומשגים לשוניים נוספים.

עריכה לשונית ועריכת תוכן. השירות כולל: שיפור תכנים כך שישרתו את מטרת הטקסט, יחדדו את המסר ויקלעו למשמעויות הרצויות. תיקוני ניסוח של משפטים ופסקאות, כולל הוספה / הורדה של טקסט להשגת בהירות. קריאה ביקורתיות של התוכן, הוספת רעיונות ועיבוי של טקסט קיים. תיקון מילולי להשגת "זרימה" טובה יותר של הטקסט, התאמת סגנון הכתיבה והטרמינולוגיה לתחום העבודה האקדמית ועוד.