Read more about the article מדוע מפחדים מסטטיסטיקה
פרק מספר אקדמי

מדוע מפחדים מסטטיסטיקה

סטטיסטיקה עוסקת באיסוף נתונים כמותיים, ניתוחם והסקת מסקנות שיוכלו להצביע על מסקנה או מגמה כללית או עתידית. היא נעזרת בנתונים כמכלול תוך התמקדות במשתנים מסוימים, כמדגם מייצג של קבוצה כללית…

להמשך קריאהמדוע מפחדים מסטטיסטיקה

טיפים לכתיבת עבודה אקדמית מוצלחת

טיפים לכתיבת עבודה אקדמית מוצלחת עבודה אקדמית הינה אחת מהמטלות הניתנות לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה. מטרת העבודה האקדמית הינה לתרגל את הסטודנט ביכולות בסיסיות הנדרשות למחקר אקדמי כגון: איתור נושא,…

להמשך קריאהטיפים לכתיבת עבודה אקדמית מוצלחת