Read more about the article איך להוציא את המיטב ממאמרים אקדמיים בשפה האנגלית
עבודה אקדמית

איך להוציא את המיטב ממאמרים אקדמיים בשפה האנגלית

היכולת לסכם מאמר ולתת את המיטב ממאמרים אקדמיים היא מבין היכולות המשמעותיות ביותר באקדמיה. הסיבה לכך היא בחשיבות של המאמרים לכתיבתן של עבודות אקדמיות. רוב התוכן שנכתב בעבודה האקדמית מסתמך…

להמשך קריאהאיך להוציא את המיטב ממאמרים אקדמיים בשפה האנגלית
Read more about the article איך להתמודד עם חרדת בחינות
חרדת בחינות

איך להתמודד עם חרדת בחינות

חרדת בחינות היא תחושת חרדה המתחרשת בעתות הערכה או בחינה. החרדה מלווית במספר תסמינים: עלייה בקצב לב, זיעה, בלבול, פאניקה ו"בלאק-אוט". האדם הנבחן איננו יכול לבטא את יכולותיו, כלומר התוצר…

להמשך קריאהאיך להתמודד עם חרדת בחינות
Read more about the article חשיבות עריכה לשונית
כתיבת עבודה סמינריונית

חשיבות עריכה לשונית

כאשר אומרים עריכה לשונית הכוונה היא לתיקונים ולהצעות לגבי תוכנו של מסמך, תוך התמקדות בשיפור הדיוק של השפה, זרימתה והמבנה השוטף שלה, כמו גם בדיקת דקדוק ואיות. העריכה בוחנת באיזו…

להמשך קריאהחשיבות עריכה לשונית
Read more about the article חיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע
Beautiful woman looking at menu in restaurant

חיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע

בבואנו לגשת לכתיבת עבודות סמינריוניות או עבודות אקדמיות עלינו לבצע מחקר מדעי, עלינו להתבסס על שיטות מחקר מדעיות ולהשתמש בהן. עלינו לאסוף מידע שיטתי, לברר עובדות ולענות על תשובות לבעיית המחקר. מקורות כוללים ספרים,…

להמשך קריאהחיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע
Read more about the article מתן סיוע בכתיבת עבודת דוקטורט בחו"ל
עבודת סמינריון

מתן סיוע בכתיבת עבודת דוקטורט בחו"ל

עבודת דוקטורט היא עבודת מחקר המציגה חידוש בתחום מסוים. ניתן להתחיל בלימודי דוקטורט לאחר לימודי התואר השני. מדובר על מחקר ארוך טווח הנמשך בין 4- 6 שנים, המקנה מומחיות בנושא…

להמשך קריאהמתן סיוע בכתיבת עבודת דוקטורט בחו"ל
Read more about the article בחירת מוסד לימודים בישראל
כתיבת עבודות

בחירת מוסד לימודים בישראל

בחירת מוסד לימודים בישראל: אוניברסיטה או מכללה אחת השאלות המרכזיות אשר עומדות בפני סטודנט לעתיד בישראל היא היכן ללמוד, באוניברסיטה או במכללה. כיום ישנו היצע גדול של מכללות אשר כוללות…

להמשך קריאהבחירת מוסד לימודים בישראל
Read more about the article עבודות בהיסטוריה
עבודות בהיסטוריה

עבודות בהיסטוריה

ההיסטוריה היא חלק ממדעי הרוח, אך מהווה את אחד התחומים המרתקים שבו יש עניין לעשות עבודות בהיסטוריה. לימודי ההיסטוריה מעניקים לתלמיד את ראייה אל העבר ככלי ליכולת התמצאות בהווה. בשל…

להמשך קריאהעבודות בהיסטוריה
Read more about the article עבודות במשפטים
עבודות במשפטים

עבודות במשפטים

עבודות במהלך התואר הראשון במשפטים במהלך התואר הראשון במשפטים הסטודנטים נדרשים לכתיבת עבודות במשפטים רבות בקורסים שונים. כדי להקל על כתיבת העבודות הללו, מומלץ קודם כל לבחור נושא עליו יש…

להמשך קריאהעבודות במשפטים
Read more about the article עבודה בהנדסה
עבודה בהנדסה

עבודה בהנדסה

על הדו"ח של עבודה בהנדסה לתאר את כל האספקטים של הפרויקט,  מהגדרת המשימה ועד לתוצאות שהתקבלו. בדו"ח אופייני יהיו החלקים הבאים: דף שער בדף השער בחלק העליון יופיע שם המכללה…

להמשך קריאהעבודה בהנדסה
Read more about the article עבודות לתואר שני
עבודות לתואר שני

עבודות לתואר שני

למי מתאים לעשות תואר שני? לימודי תואר שני נועדו לאנשים השואפים להתמקצע בתחום מסוים אשר לעתים קרובות קשור ללימודי תואר ראשון שלהם. כמו כן, תואר שני מאפשר להרחיב את אופציות…

להמשך קריאהעבודות לתואר שני