נקודות להשבחת עבודה אקדמית

Beautiful brunette using notebook in cafe

על הכתיבה המדעית להיות ברורה, תכליתית ומדויקת, אך יחד עם זאת גם להיות מעניינת ונגישה ולכן צריך נקודות להשבחת עבודה אקדמית. חשוב שהקורא יוכל לקרוא בצורה שוטפת ולעבור בקלות מנושא לנושא. אם נקפיד על עקרונות הכתיבה המדעית, העבודה תהיה טובה יותר מבחינה אקדמית.

כשאנו עוסקים בכתיבה אקדמית אנו עוסקים במיומנות נרכשת, מאחר וכתיבה איננה דבר טכני אלא מהותי בבואנו לכתוב עבודות אקדמיות מוצלחת.

כתיבה מתומצתת- מטרת הכתיבה האקדמית היא תיאור הרציונל שמאחורי המחקר, כלומר מדוע מחקר מסוים בוצע, ומדוע נעשה בצורה כזו או אחרת, תיאור מערך המחקר, ממצאיו ומסקנותיו. לצורך כך, עלינו להימנע מהרחבת הדיון על נושאים שאינם ממוקדים בנושא הנידון או שאינם תורמים דבר למטרת המחקר. כך נוכל להימנע ממילים מיותרות ומאמירות בעלות משמעויות שאינן רלוונטיות.

כתיבה מדויקת- המחקר, מערכו וממצאיו צריכים להיכתב בצורה מדויקת. עלינו להשתמש במונחים ומודלים מקצועיים ומקובלים במסגרת הנושא הנידון. אין צורך להשתמש במילים גבוהות מדי. הדיוק חייב להתייחס לתיאוריות, לממצאי המחקר ולשאר המקורות המוזכרים בעבודה.

כתיבה אובייקטיבית- מוקד העבודה הוא המחקר ולא החוקר! על ניסוח העבודה להיות נקי ככל האפשר מדעה אישית של הכותב, ולכן יש לכתוב בגוף שלישי את העבודה ("המחקר מצא ש..", "המרואיינים השיבו כי…" וכו').

כתיבה בהירה- עלינו להציג את העבודה לפי סדר הגיוני או כרונולוגי (אם הכתיבה נעשית במסגרת ציר הזמן), ולהציג טיעונים ברורים. יש להבחין בין עובדה לדעה! בהירות נעשית ע"י חלוקת פרקים לתתי פרקים (אם מדובר על עבודה גדולה). כתיבה שכזו יוצרת סדר נהיר והירארכי, אך גם מעניין.

הפסקה- הפסקה היא יחידה רעיונית, המורכבת מכמה משפטים המפתחים רעיון מרכזי מסוים. מטרת החלוקה של הכתיבה לפסקאות היא להקל על הכותב ועל הקורא גם יחד. פסקה עוזרת לכותב לארגן את הכתיבה. על המשפטים המרכיבים את הפסקה להיות מסודרים בסדר הגיוני, ולהיות מסונכרנים על- ידי מילות קישור הולמות. אורך רצוי לפסקה יאפשר לכותב לפתח רעיון, אך לא יהיה קצר או ארוך מדי במידה שהוא יחזור על עצמו או יתחיל נושא חדש.

פריטי מידע איכותיים ומגוונים- בבואנו לכתוב עבודה אקדמית, לעיתים מגוון המקורות האקדמיים העומדים בפנינו הם רבים ומגוונים, ולכן על הכותב לבחור את הכמות הנכונה והאיכות הרלוונטית. על הכותב לשאול את עצמו מספר שאלות:

  1. האם המקור תומך במה שברצונו לומר ומהווה דוגמא טובה ?
  2. האם המקור ממוקד מספיק?
  3. האם המקור מעניים מספיק?
  4. האם המקור קשור למספר דברים שהוא מעוניין לומר?

סבלנות היא מצרך נדרש. על הכותב להציב מטרות אקדמיות שיוכל לעמוד בהן. ההתקדמות יכולה להיות לעיתים איטית, אך בסופו של דבר היא תתייצב!

כתיבת תגובה