מדוע מפחדים מסטטיסטיקה

סטטיסטיקה עוסקת באיסוף נתונים כמותיים, ניתוחם והסקת מסקנות שיוכלו להצביע על מסקנה או מגמה כללית או עתידית. היא נעזרת בנתונים כמכלול תוך התמקדות במשתנים מסוימים, כמדגם מייצג של קבוצה כללית כלשהי. סטטיסטיקה היא תחום חיוני במדעים מדויקים ובמדעי החברה.

סטטיסטיקה היא סוג של ענף מתמטי, ולכן אם אנו רוצים להבין את בסיס הנתונים הסטטיסטיים, עלינו להתעמק מעט במתמטיקה, אך לא יותר מדי. הדגש הוא על בחירת השיטה הסטטיסטית הרלוונטית למושא המחקר.

במהלך לימודי התואר האקדמי, סטודנטים נוטים לפתח רתיעה שיטתית מקורסי הסטטיסטיקה וכתוצאה ישירה מכך גם ביישום הסטטיסטיקה בחלק המתאים לכך בתואר, הרי הוא בעבודות אקדמיות ו-עבודות סמינריוניות.

סטטיסטיקה אינה נחשבת לדבר הגיוני כי היא נלמדת מתוך הקשר. רובינו לא באמת יודעים מהי עד אשר אנחנו מתחילים לנתח את הנתונים במסגרת המחקר שברצוננו לבצע. ולכן, השיעורים נראים קשים, כי יש לרכוש ידע בסיסי תוך כדי הבנת הנושא.

סטודנטים נוטים ללכת לאיבוד מאחר ובמסגרת המחקר שברצונם לבצע, עליהם להתאים מודל סטטיסטי מסוים למשתנים הנבדקים, לבצע את המחקר בפועל ולפרש בצורה נכונה את תוצאותיו. לכן, סטודנטים נוטים להתמודד עם אתגרים סטטיסטיים שונים, מה שמצריך סטטיסטיקאי מקצועי ובעל ידע רב בנושא, שיהיה מוכן ומסוגל להסביר להם את הרציונל שמאחורי השיטה, וכזה שהם יוכלו להפקיד את אמונם בידיו.

את תוצאות המחקר יש לפרש בהתאם לשאלת והשערת המחקר, דרך שימוש בכלים סטטיסטיים מדויקים ומובנים. אנו בפקולטה נשמח לסייע לך בייעוץ סטטיסטי, בעיבוד נתונים סטטיסטיים ובבניית השיטה הסטטיסטית הרלוונטית למחקר שלך. בנוסף לכך נכין עבורך את פרק הממצאים מתוך הניתוח הסטטיסטי, תוך הצגה ברורה ופשוטה שמתוכה תוכל להסיק מסקנות ישירות לעבודתך. נסייע בתכנון המחקר, בהקלדת הנתונים ובבדיקת קשרים בין משתנים תוך שימוש בתכנות סטטיסטיות עדכניות.

כתיבת תגובה