מהי כתיבה אקדמית וכיצד מכינים אותה?

אז מהי כתיבה אקדמית? עבודות אקדמיות בודקת את יכולותיו של הסטודנט בהקשר הקורס הנלמד. המרצה בעבודה זו מעוניין לבחון כיצד הסטודנט הבין את החומר הנלמד במהלך הקורס. עבודה זו דורשת מיומנות כתיבה, איסוף וחיפוש חומר רלוונטי, בניית טיעונים, הצגת ממצאים ויכולת ניתוח אנליטית. כתיבה במסגרת עבודה אקדמית מציגה מידע אותו הצגנו במסגרת המחקר המדעי. מדובר בתיאור עובדתי המתבסס על שני עקרונות עיקריים; סקירת ספרות של מידע קיים ועריכת מחקר חדש של מידע המבוסס על תוצאות מחקר כלשהו. בסיסה של עבודה אקדמית או עבודות סמינריונית היא סקירה ספרותית של הידוע לנו על הנושא הנחקר. כאן, על הכותב לחלוק על נקודות המבט השונות המובאות בעבודה ולראות מה רלוונטי למחקר אותו הוא מעוניין לבצע. נקודת מבטו של הכותב יכולה לנבוע משימוש מורחב במקורות עדכניים, ממחקרים קודמים שבוצעו בנושא המחקר או דרך פרשנות החוקר את המקורות אותם הציג בכתיבתו. מידע חדש לחלוטין יכול להיווצר ולענות על שאלות המחקר.

כתיבה אקדמית – מספר שאלות חשובות בטרם אנו כותבים עבודה אקדמית:

  1. מה אני יודע על נושא העבודה שבחרתי? כשמחליטים על נושא העבודה, יש לקחת בחשבון מה אנו יודעים על הנושא שבחרנו. מטלות כתיבה שונות מצריכות ידע שונה.
  2. האם יש לי אפשרות לענות שאלת המחקר שלי מבחינה אמפירית?
  3. מה עיקר ומה טפל מבחינת הנושא שבחרתי?
  4. באילו נקודות עלי להתמקד במהלך כתיבת העבודה?

לכתיבה טובה ונכונה של עבודה אקדמית, עלינו לבחור נושא ממוקד ומעניין. עלינו להבין על מה אנחנו עומדים לכתוב, כדי שנוכל למצוא חומר רלוונטי, ולכתוב בצורה רציפה ועקבית. יש להקפיד על עקרונות הכתיבה המדעית הכוללים מבנה נכון והאם הוא מתאים לנושא הכתיבה, בהירות- האם הטקסט ברור וזורם, האם הוא מדויק וענייני. מבנה של עבודה אקדמית טובה משתנה בהתאם לנושא העבודה ולדרישות המרצה, אך קיימים בו מספר מרכיבים זהים: מבוא, בעיית או שאלת מחקר, סקירת ספרות, תיאור התופעה, הגדרות של משתני המחקר (לפחות שני משתנים) והקשר ביניהם, השערת המחקר (נובעת מסקירת הספרות ולכן תמיד תירשם אחריה!), שיטת המחקר (מתודולוגיה), ממצאי המחקר, סיכום דיון ומסקנות ולבסוף ביבליוגרפיה.   מבנה של עבודה אקדמית מקביל למבנה של מאמר אקדמי המתפרסם במסגרת ספרות מקצועית. מבנה זה בנוי לרוב על- פי "שעון חול"- סקירת הספרות תתחיל מהכלל אל הפרט, עד להצגת המחקר הנוכחי. מכאן, העבודה תתרחב שוב, תוך הצגת שיטת המחקר, הממצאים והדיון ועד להתייחסות לסקירת הספרות בה דנו בתחילת העבודה. חשוב לא למהר בעת הכנת העבודה. ראוי להכינה בשלבים, ולחלקה לפי נושאים, וכך תהליך הכתיבה יהיה פשוט יותר. רצוי לכתוב טיוטה לפני הגרסה הסופית. תהליך שיטתי של כתיבה נכונה וברורה, יוביל לעבודה עניינית ומעניינת!

כתיבה אקדמית
כתיבה אקדמית

כתיבת תגובה