חשיבות הסילבוס ותרומתו לעבודה אקדמית

השלמת כתיבת סמינריון

סילבוס הוא קובץ הכולל את פירוט התכנית הלימודית של קורס אקדמי מסוים אבל מה חשיבות הסילבוס? הוא נבנה על- ידי המרצה המעביר את הקורס. לרוב הוא מתפרסם לפני תחילת הקורס או בתחילתו.

מטרתו היא להוות הסכם בין המרצה לסטודנט, שבתוכו נכתבות למעשה הציפיות הלימודיות מהסטודנט במהלך הסמסטר. הוא כולל את האחריות מצד המרצה ואת דרישותיו מהסטודנט, הכוללות נוכחות, מטלות, הגשת עבודות אקדמיות ובחינות.

הסילבוס יכול לתרום לסטודנט בשיפור תהליך הלמידה. מאחר וסטודנטים לא מבצעים את כל הלמידה הנדרשת מהם במהלך השיעורים (מסיבות שונות), הלימוד שנעשה מחוץ למסגרת הלימודית עוזר לו בשיפור האינטראקציה המדעית.

חשיבות הסילבוס – לסילבוס מספר מטרות חשובות:

ראשית, לימוד ממוקד וסיפוק מידע, מה שיעזור לסטודנט בתכנון המשימות שעליו להגיש במהלך הסמסטר, וכמו כן יעזור לו להעריך ולשלוט במשימותיו, ולהקצות להן זמן ומקורות מידע נדרשים. מידע זה יעזור לו בפיתוח ניהול עצמי של כישוריו האקדמיים ,מעבר לקורס הנלמד.

שנית, סילבוס מסביר לסטודנטים על הלימוד במסגרת הקורס. מדובר בטיפים ללימוד נכון, ובשיפור טעויות ממשימה למשימה. הצעות ספציפיות יכולות לספק אסטרטגיות ללימוד נכון, לכתיבה הנכונה ולרישום הערות אפקטיבי במסגרת השיעורים בכיתה.

שלישית, סילבוס יכול לעזור לסטודנט לראות האם הוא מוכן מספיק לקורס מסוים, בהתאם לדרישותיו, ואם לא, באפשרותו לפעול בנידון. הו יכול לבקש עזרה מהמרצה דרך מייל או להיפגש עמו בשעות קבלה, וגם להיעזר בחניך שיעזרו לו בשיפור מיומנויות הכתיבה והלמידה שלו.

סילבוס יכול לשמש עבור סטודנטים מודל של חשיבה נכונה וכתיבה נכונה. הכתיבה בו מאורגנת, מה שיכול לעזור להם מבחינת סגנון ודקדוק.

בנוסף לכך, בתוך הסילבוס מופיעים מקורות אקדמיים רבים, שבהם הסטודנט יכול להשתמש לעבודה האקדמית שלו. מתוך  מקורות אלה הוא יכול למצוא מקורות נוספים שיוכלו לעזור לו להמשיך ולפתח את עבודתו.

סילבוס משמש כמפה לתהליך מובנה, והוא הופך סטודנטים לתלמידים טובים יותר.

כתיבת תגובה