חיפוש מקורות מידע ומאגרי מידע

בבואנו לגשת לכתיבת עבודות סמינריוניות או עבודות אקדמיות עלינו לבצע מחקר מדעי, ולבצע חיפוש מקורות מידע. עלינו להתבסס על שיטות מחקר מדעיות ולהשתמש בהן. עלינו לאסוף מידע שיטתי, לברר עובדות ולענות על תשובות לבעיית המחקר.

מקורות כוללים ספרים, כתבי עת, עיתונות כתובה, ספרות שאינה אקדמית, מקורות מידע אינטרנטיים, תרשימים, מפות, ציורים, תוצאות מחקר של ניסויים שמבצעים כותבי עבודה, דעות אישיות וסוגי פרשנות.

חיפוש מקורות מידע – כיצד נבחין בין מקורות אקדמיים לבין מקורות שאינם אקדמיים?

מקורות שאינם אקדמיים מפורסמים במקומות לא מדעיים- אתרים שונים, שאינם נבחנים במסגרת המערכת המדעית והם כוללים מטרה שאינה מדעית.

מקורות אקדמיים לעומת זאת, מפורסמים במקומות מדעיים, נבחנים לפי קריטריונים מדעיים, והחומר המתפרסם נבחן על- ידי המערכת המדעית. מדובר במאמר או ספר המתפרסמים תוך הקפדה על כללי מחקר מדעיים- ציון מקורות וציטוט לפי כללים מדעיים. הפרסומים נעשים בכתב עת מדעי או במקבץ מאמרים שפיט מבחינה מדעית.

לפני שאנו מתחילים לכתוב עבודה, יש לבחון אילו מקורות יתאימו לה. אם נדון במודל מסוים או בתיאוריה מסוימת, רצוי שנחפש מאמר הדן בהם. אם נדון בנתונים כלשהם, רצוי שנחפש מחקרים או ניסויים רלוונטיים.

העדיפות העליונה צריכה להיות שימוש במאגרי מידע מחקריים ומקצועיים. הם כוללים חומר רב, מגוון ורלוונטי, ודרך סינון פשוט נוכל להגיע לרמת דיוק גבוהה ביותר עבור העבודה שלנו. ברוב המקרים נוכל להשתמש במאגרי המידע במסגרת הספרייה במוסד הלימודים, וגם בצורה מקוונת מחוצה לו. בנוסף לכך, קיים מנוע חיפוש של  Google Scholar, המהווה גם הוא דרך יעילה למציאת מאמרים מחקריים ואקדמיים. ככל שמאגר המידע שבו נשתמש יהיה מקצועי ומדעי יותר, כך העבודה שלנו תהיה מקצועית ומדויקת יותר. כידוע, קיימת חשיבות רבה למקורות מהימנים ומדעיים בכתיבה העבודה האקדמית שלנו.

חשוב מאוד לציין כי כל מידע ללא הפניה למקורות יהווה דעה אישית !

כתיבת תגובה