איך כותבים סמינריון כמותי

ליווי בכתיבת עבודות אקדמיות

סמינריון כמותי נכתב תוך שימוש בשיטות מחקר בהן הדגש הוא על מדידות ונתונים אמפיריים. ניתוח ממצאים בסמינריון כזה מבוסס על סטטיסטיקה, הסתברות, מודלים מתורת המשחקים ומודלים מתחום החשבון האינטגראלי והדיפרנציאלי. שיטות מחקר כמותניות נפוצות במדעים מדויקים, אך חשוב להכיר את העקרונות שלהן גם במדעי החברה והרוח.

יש ארבעה מושגים מרכזיים שיכולים לעזור בכתיבת סמינריון כמותי:

א. זיהוי יחסים – כל סמינריון כמותי מחייב זיהוי של יחסים כלליים. ככל שהזיהוי ברור יותר ומנוסח בממצאים ובדיון, כך עולה הסיכוי לקבלת מענה מדויק על שאלת המחקר. מציאת הקשר אינה מהווה הסבר, אך מנגד היא מאפשרת את הבחינה התיאורטי של טיב ואיכות הקשר.

ב. בדיקת תיאוריות – אחת ממטרות המשנה של שיטות מחקר כמותניות המיושמות בתוך עבודה סמינריונית היא לבדוק תיאוריות. הבדיקה נעשית לצורך הפרכה או חיזוק תיאוריות קיימות.

ג. הכללה ותימצות – סמינריון כמותי ברמה גבוהה ינוסח בצורה מכלילה ומתומצת. הכללה באה לידי ביטוי ביכולת להסיק מתוך פרטי המקרה הנחקר אל רשות הכלל, בעוד תימצות נמדד לפי מידת השימוש בכמה שפחות משתנים כדי להסביר כמה שיותר נתונים.

ד. מתאם – פרק הממצאים של סמינריון כמותי כולל התייחסות למציאת קשר בין המשתנים הרלוונטיים. המשתנים מוגדרים בגוף העבודה ובפרק השערות המחקר והקורלציה ביניהם נבדקת בדרך כלל לפי מתאם פירסון. בנוסף, יש מקרים בהם היעדר או הימצאות קורלציה מסוימת סותרים את ההנחות התיאורטיות.

מתי כדאי לכתוב סמינריון כמותי?

עבודה סמינריונית הנכתבת בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון, או במסלולים ללא תזה בלימודי תואר שני, יכולה להתבסס על שיטות מחקר כמותניות ואיכותיות לפי העדפת הסטודנט. הדבר החשוב הוא לתאם את שיטת המחקר מול המרצה ולאשר אותה. עם זאת, יש תחומים בהם מקובל יותר להשתמש בשיטות מחקר כמותניות. תחומים אלו שייכים לדיסיפלינות של המדעים המדויקים ולרוב הם מחייבים שימוש בממצאים מעבודת מעבדה.

באופן כללי, כדאי לכתוב סמינריון כמותי על תחום ידע בו הצטברו מספיק ידיעות שמהן ניתן להפיק מודלים כמותיים. המחקר גם דורש שימוש באוכלוסיה גדולה יחסית והוא מחייב היכרות עם שיטות עבודה סטטיסטיות. רצוי להעדיף סמינריון כמותי כאשר קיימת יכולת לערוך מניפולציה בחומר הנחקר ולהגדיר את הסיבה והמסובב. החוקר נדרש להשתמש במשתנה בלתי תלוי לצורך השוואה ובמשתנה תלוי כדי להציג ממצאים קבילים ומהימנים. המחקר הכמותי בהחלט מקנה ערך מוסף לעבודות סמינריוניות והוא עשוי להגדיל את הסיכוי לקבל ציון גבוה.

היתרונות השונים של סמינריון כמותי מחייבים השקעה של זמן ומשאבים. קשה מאוד לכתוב עבודה סמינריונית מן הסוג הזה, יש צורך בהפעלת שיטות מדויקות וחשוב לעמוד בכללים המקובלים באקדמיה. אנו מציעים עזרה בכתיבת עבודות ומעמידים לרשותכם את ארגז הכלים הטוב בישראל: צרו קשר עם נציגינו או השאירו פרטים באתר.

כתיבת תגובה